Pazar, Eylül 24, 2023

Personel Çalıştırılması Öngörülen

Haberler

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları hakkında duyuru – 16.10.2020

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında uygulanacak kurallar düzenlenmiş, ayrıca Kamu İhale Kurumuna “hizmet alımının personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı ya da niteliği itibarıyla bu sonucu doğurup doğurmadığı hususunda usul ve esasları belirleme” yetkisi verilmiştir. 

Read More
Hizmet AlımlarıPersonel Çalıştırılması Öngörülen

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet ihalelerinde toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır mı?

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet ihalelerinde toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır mı?

Read More