Salı, Temmuz 16, 2024
Genel Konularİhale DokümanıSözleşme

İhale dokümanı ile sözleşme hükümleri arasında bir farklılık bulunursa hangisi öncelik taşıyacaktır?

4735 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez” kesin hükmü karşısında ihale dokümanında yer alan hükümlerin öncelik arz edeceği, bir diğer ifadeyle yüklenici ile imzalanan sözleşmenin ihale dokümanına aykırılık teşkil eden hükümleri yerine ihale dokümanında yer alan hükümlerin uygulanacağı anlaşılmaktadır.

Aynı şeklide, Tip Sözleşmelerde de “sözleşmenin ekleri” başlığı altında; ihale dokümanının sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olduğu, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümlerin esas alınacağı ifade edilmektedir.