Pazartesi, Temmuz 15, 2024
İstisnaŞikayet

Kamu İhale Kanunu’nun 3’ üncü maddesinin g bendi kapsamında yapılan ihalelere yönelik KİK’e itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir mi?

Başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin (g) bendi kapsamında yapıldığı anlaşılmıştır. Kamu İhale Kurumunun itirazen şikâyet üzerine inceleme yapabilmesinin ön şartı öncelikle ortada 4734 sayılı Kanun’a göre yapılan bir ihale olmasıdır.

Bununla birlikte, incelemeye konu ihalenin 4734 sayılı Kanun kapsamında olmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu ihaleye ilişkin olarak Kurumun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

ÖRNEK KARAR :

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2019/056
Gündem No : 6
Karar Tarihi : 26.12.2019
Karar No : 2019/UH.IV-1691