Pazar, Haziran 16, 2024

Temel İlkeler

Temel İlkeler

İstekliden aşırı düşük açıklama istenilmesine rağmen sadece bir istekli tarafından açıklama yapılması gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi KİK tarafından nasıl değerlendirilmiştir?

İdareler, bu Kanunu göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur

Devamını oku..