Salı, Temmuz 16, 2024
Düzenleyici KararHaberler

29/09/2021 Tarihli Ve 2021/DK.D-242 Sayılı Kamu İhale Kurulu Düzenleyici Kararları Hakkında

Adi ortaklıkların alt yüklenici olamayacağına, bunlara alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenemeyeceğine, eğer düzenlenmiş ise iptal edilmesi gerektiğine dair alınan 16/12/2020 tarihli ve 2020/DK.D-417 sayılı Kurul kararının, 05.08.2021 tarihli ve 2021/DK.D-174 sayılı Kurul kararı ile iptal edilmesi sonrasında, bu karar ile iptal edilen 16/12/2020 tarihli ve 2020/DK.D-417 sayılı kararın alınmasından önceki hukuki duruma geri dönülmüş olup, gelinen aşama itibarıyla, mevzuatta aranan diğer şartların sağlanması kaydıyla;

1) 16/12/2020 tarihli ve 2020/DK.D-417 sayılı karardan önce düzenlenmiş olup, anılan karara istinaden idarelerce iptal edilerek EKAP kayıtları silinmiş olan alt yüklenici iş bitirme belgelerinin ilgili idaresince EKAP üzerinden tekrar düzenlenmesi gerektiğine,

2) 16/12/2020 tarihli ve 2020/DK.D-417 sayılı karardan sonra idarelerce iptal edilmeyen alt yüklenici iş bitirme belgelerinin geçerliğini koruduğuna,

3) 16/12/2020 tarihli ve 2020/DK.D-417 sayılı karardan sonra idarelere yapılan alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenmesi konulu başvuruların anılan karara istinaden reddedilmiş olması halinde, bu başvuruların tekrar değerlendirmeye alınması gerektiğine,

Oybirliği ile karar verildi.