Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Genel KonularHizmet AlımlarıPersonel Çalıştırılması Öngörülen

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, danışmanlık hizmeti olarak mı yoksa personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak mı değerlendirilmesi gerekir?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2018/033

Gündem No : 1

Karar Tarihi : 12.06.2018

Karar No : 2018/DK.D-127

Gündem Konusu:

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin, 696 sayılı KHK hükümleri kapsamında danışmanlık hizmeti olarak mı yoksa personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak mı değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin Kurum görüşü oluşturulması

Karar:

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin, danışmanlık hizmeti olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığına, 4734 sayılı Kanun’un 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde öngörülen kriterleri taşıması kaydıyla personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edileceğine,

Oybirliği ile karar verildi.