Salı, Temmuz 16, 2024
Kesinleşen İhale Kararı

Kesinleşen ihale kararı ihaleye giren tüm isteklilere gönderilmesi zorunlu mudur?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesi uyarınca,

kisteklilere gönderilecek kesinleşen ihale kararlarında, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli dâhil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilmesi ve ihale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.