Cumartesi, Haziran 15, 2024

Yeterlilik Kriterleri

Yeterlilik Kriterleri

İşin yapılacağı yere olan uzaklığın tevsikine ilişkin belge yeterlilik kriteri olarak istenebilir mi ?

İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesi uyarınca bu hususa ilişkin belge sunulmasının istenilmediği, bu durum çerçevesinde söz konusu yeterlik kriterinin sözleşmenin uygulanması aşamasında idarece denetlenmesi gerektiği, bu itibarla bahsi geçen isteklilerin tekliflerinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Devamını oku..