Eşik Değerler ve Parasal Limitler

Eşik Değerler ve Parasal Limitler

20 Ocak 2022
Resmî Gazete
Sayı : 31725

TEBLİĞ
Kamu İhale Kurumundan:
KAMU İHALE TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2022/1)

4734 SAYILI KANUN’DA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL
LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI
DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO

31/1/2022 TARİHİNE KADAR UYGULANAN
EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL
LİMİTLER VE TUTARLAR (TL)
1/2/2022 – 31/1/2023 DÖNEMİNDE
UYGULANACAK EŞİK DEĞERLER İLE
PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR (TL)
EŞİK DEĞERLER EŞİK DEĞERLER
MADDE 8
 2.225.824 4.004.034
3.709.717 6.673.409
81.614.303 146.815.969
PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR
MADDE 3 (g)
18.619.202 33.494.082
MADDE 13 (b)
242.832 436.830
485.689 873.705
4.047.628 7.281.278
MADDE 21 (f)
404.732 728.072
MADDE 22 (d)
121.405 218.395
40.443 72.752
MADDE 53 (j)/1 – KİK Payı Limiti
809.496 1.456.202
MADDE 53 (j)/2
2.305.178 TL’ye kadar: 13.819 TL
2.305.178 TL – 9.220.744 TL arası: 27.654 TL
9.220.744 TL – 69.155.600 TL arası: 41.482 TL
69.155.600 TL ve üzeri: 55.316 TL
MADDE 62 (h) – Mimarlık ve Mühendislik (İnşaat, Çevre, Makine vb.) Diploma Bedeli
449.259 808.172

Kaynak: Resmi Gazete ve Eki