Cumartesi, Haziran 15, 2024

Eşik Değerler ve Parasal Limitler

Eşik Değerler ve Parasal Limitler

25 Ocak 2023
Resmî Gazete
Sayı : 32084

TEBLİĞ
Kamu İhale Kurumundan:
KAMU İHALE TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2023/1)

4734 SAYILI KANUN’DA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL
LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI
DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO

31/1/2023 TARİHİNE KADAR UYGULANAN
EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL
LİMİTLER VE TUTARLAR (TL)
1/2/2023 – 31/1/2024 DÖNEMİNDE
UYGULANACAK EŞİK DEĞERLER İLE
PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR (TL)
EŞİK DEĞERLER EŞİK DEĞERLER
MADDE 8
4.004.034 7.916.776
6.673.409 13.194.664
146.815.969 290.284.533
PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR
MADDE 3 (g)
33.494.082 66.224.498
MADDE 13 (b)
436.830 863.700
873.705 1.727.489
7.281.278 14.396.542
MADDE 21 (f)
728.072 1.439.543
MADDE 22 (d)
218.395 B.Ş.B. Sınırında olan İdare : 431.810
72.752 Diğer İdareler : 143.845
MADDE 53 (j)/1 – KİK Payı Limiti
1.456.202 2.879.202
MADDE 53 (j)/2
4.557.797 TL’ye kadar: 27.322 TL
4.557.797 TL – 18.231.255 TL arası: 54.677 TL
18.231.255 TL – 136.734.452 TL arası: 82.018 TL
136.734.452 TL ve üzeri: 109.370 TL
MADDE 62 (h) – Mimarlık ve Mühendislik (İnşaat, Çevre, Makine vb.) Diploma Bedeli
808.172 1.597.917

9/2/2023 tarihli ve 32099 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6787 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 6/2/2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak, bu illerdeki ve/veya diğer illerdeki idarelerin, 4/1/2022 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bedi kapsamında doğrudan temin yoluyla yapacakları alımlarda uygulanacak parasal limitler, aynı Kanunun 62 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki sınırlamaya tabi olmaksızın, 28/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen olağanüstü hal süresi boyunca 5.000.000 Türk Lirası olarak uygulanır.

Kaynak: Resmi Gazete ve Eki