Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Şikayet

Şikayet üzerine idarece verilen cevap, sadece şikayet eden firmaya mı gönderilir yoksa diğer firmalara da gönderilmesi gerekir mi?

4734 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen 55’inci maddesi hükümlerinden,

idarenin şikâyet başvurusu üzerine on gün içinde aldığı gerekçeli kararı şikâyetçi ile birlikte, diğer isteklilere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirmesi gerekmekte olup, alınan kararın uygun bulunmaması durumunda başvuru sahibi dahil istekliler tarafından kararın bildirim tarihini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği anlaşılmaktadır.

ÖRNEK KARAR :

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2019/047
Gündem No : 23
Karar Tarihi : 16.10.2019
Karar No : 2019/UM.I-1336