Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Elektronik EksiltmeElektronik İhaleGenel Konular

Elektronik eksiltme yetkilisinin görev kapsamı nelerdir?

Kamu ihale mevzuatında “Kullanıcı”, platform sorumlusu ile ihale sürecindeki belirli iş ve işlemleri yürütmek üzere platform sorumlusu tarafından yetkilendirilmiş kişiyi,

“Platform sorumlusu”, idareler ve ihalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler adına kullanıcı oluşturma, silme, yetki verme işlemlerini ve EKAP’la ilgili diğer işlemleri gerçekleştirebilecek kullanıcıyı tanımlamakta olup,

“İstekli e-imza yetkilisi”, ihalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıt aşamasında Kurum ile yaptıkları protokolde yetkilendirilen ve bu yetkilendirme neticesinde EKAP üzerinden e-imza ile ihale dokümanı indirme yetkisi bulunan ve e-ihalelere teklif verebilen gerçek kişiyi,

“Elektronik eksiltme imza yetkilisi” , EKAP üzerinde platform sorumlusu tarafından elektronik eksiltme işlemi öncesinde tanımlanan ve eksiltme işleminde istekli adına e-imzası ile teklif sunabilen kişiyi ifade etmektedir.

 

Örnek Karar :
KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2019/012
Gündem No : 40
Karar Tarihi : 06.03.2019
Karar No : 2019/UM.I-356