Ödeneği bulunmayan bir iş için ihaleye çıkılabilir mi?

Kanunun “ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz” şeklinde öngördüğü disiplin, kamu görevlilerinin, bütçe yapıcıların tasarrufu dışında idareyi taahhüt ve borç altına sokmamaları, bütçe ile belirlenmiş ihtiyaçlara yine bütçede öngörülen limitler dahilinde harcama yapılabilmesi temel mantığına dayanmaktadır.

Devam