Pazar, Haziran 16, 2024

Ortaklık Bilgileri

Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki GörevlilerYeterlilik Kriterleri

Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevlilere ait belge yerine Ticaret Sicil Gazeteleri konulması değerlendirme dışı bırakılma sebebidir

Söz konusu mevzuat değişikliği ile Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekine tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir standart form eklendiği ve yeterlik kriteri olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Devamını oku..