Salı, Temmuz 16, 2024
Genel Konular

İsteklilerin birden fazla teklif vermelerinin engellenmesinin temel amacı nedir ?

İhaleye katılan her iki tüzel kişiliğin temsile yetkili ve teklif mektuplarına imza atan kişilerinin aynı olduğu bir durumda 4734 sayılı 17 nci maddesinin ilk fıkrasının (d) bendi çerçevesinde, doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif verme durumunda olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir.

İhale sürecine katılan isteklilerin birden fazla teklif vermelerinin engellenmesinin temel amacı, ihalede serbest bir rekabet ortamının bulunması, sözleşme fiyatının oluşması aşamasında herhangi iki hukuk kişisinin birbirlerinin teklifinden haberdar olarak danışıklı hareket etmelerini önlemektir.

Bu çerçevede isteklilerin teklif ettikleri mal, hizmet veya yapım işinin, marka, model veya biçiminden ziyade teklif fiyatlarının birden fazla istekli tarafından bilinip bilinmemesi önem kazanmaktadır.

Dolayısıyla serbest fiyat rekabeti sırasında aynı edim türü için birbirinden haberdar olarak teklif hazırlanması 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi çerçevesinde yasak fiil ve davranış olarak değerlendirilecektir.