Pazar, Haziran 16, 2024
Doğrudan TeminHizmet AlımlarıSözleşmeYapım İşleri

Doğrudan teminle yapılan her türlü işler için sözleşme yapılması zorunlu mudur?

Doğrudan teminle yapılan her türlü hizmet alımı ve yapım işi için sözleşme yapılması zorunlu mudur?

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 22.1.1.3. maddesinde

“Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Buna karşılık, 22 nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur.” 

açıklamasına yer verilmiştir.