Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Sınır DeğerYapım İşleri

Yapım ihalelerinde hangi teklifler sınır değer hesaplamasında dikkate alınır?

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “45.1.1. Yapım işleri ihalelerinde,

4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan geçerli teklifler tespit edildikten sonra;  Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki teklifler dikkate alınmaksızın, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanır. …” açıklamasına yer verilmiştir.

 

ÖRNEK KARAR :

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No : 2017/046
Gündem No : 50
Karar Tarihi : 20.09.2017
Karar No : 2017/UY.II-2545