Salı, Temmuz 16, 2024
Şikayet

Kamu İhale Kurumu tarafından tesis edilen düzenleyici nitelikteki işlemlere karşı hangi Kuruma dava açılabilir?

Kurum tarafından tesis edilen düzenleyici nitelikteki işlemlere karşı idari yargılama usulü prensipleri çerçevesinde Danıştay nezdinde dava yolu açıktır.

 

ÖRNEK KARAR :

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2019/050
Gündem No : 37
Karar Tarihi : 06.11.2019
Karar No : 2019/UY.I-1464