Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Yapım İşleri

Kamu İhale Kanununda hangi işler yapım işi olarak tanımlanmıştır?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde;

karayolu inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri işlerin yapım işleri olarak tanımlandığı görülmüştür.

 

ÖRNEK KARAR

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No : 2017/052
Gündem No : 28
Karar Tarihi : 18.10.2017
Karar No : 2017/UY.I-2820