Salı, Temmuz 16, 2024
Genel Konularİhale Komisyonu

İhale komisyonunda görev alan uzman üyelerin, herhangi bir belgesi veya sertifikası olması gerekir mi?

Kamu ihale mevzuatında yalnızca, ihale komisyonunda görev alacak kişilerden ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartının bulunduğu, ihale komisyonunda yer alacak uzman üyelerin, ihale konusu işteki uzmanlık düzeyinin saptanmasına ve özel uzmanlık gerektiren alanlara ilişkin özel düzenlemelere yer verilmediği, bu konuda takdir yetkisinin idareye ait olduğu anlaşılmıştır.

Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınan görüş yazısında da “ Hangi durumlarda belgelerin zorunlu tutulacağı ve belge sahiplerinin hangi pozisyonlarda görevlendirilebileceği ise bireyleri istihdam edecek kurum ve kuruluşların sorumluluğundadır. ” ifadesine yer verilerek, uzmanlık gerektiren alımlarda ihale komisyonunda görev alacak kişilerde mesleki yeterlik sertifikasının bulunması hususunda herhangi bir kanuni zorunluluk bulunmadığı belirtilmiştir.

ÖRNEK KARAR

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No : 2014/63
Gündem No : 1
Karar Tarihi : 26.09.2014
Karar No : 2014/UH.II-3250