Pazar, Haziran 16, 2024
Genel Konularİş Deneyim (Yapım)Yapım İşleri

31.08.2010 tarihinden önce ilanı yapılan işlerin İş Deneyim Belgeleri Ekap’a Kayıt Edilmeli Midir?

İş Deneyim Belgelerinin EKAP’a Kayıt Süreci

07.06.2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler ile iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş deneyim belgelerinin ve ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan mevcut iş deneyim belgelerinin, EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu düzenlemeler ile iş deneyim belgelerinin hazırlanması sürecindeki hataların asgariye indirilmesi, iş deneyim belgelerinin kayıt altına alınması ve elektronik ihaleye geçiş sürecinde iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanarak kâğıt belge uygulamasından kaynaklanan sorunların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda idareler için; iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden hazırlanması, düzenlenmiş iş deneyim belgelerinin görüntülenip güncellenebilmesi ve teyit edilebilmesine imkân sağlayan bir altyapı oluşturulmuş aynı zamanda gerçek/tüzel kişilerin kendileri adına düzenlenmiş bulunan iş deneyim belgelerini EKAP üzerinden görüntüleyebilmesi sağlanmıştır.

Yukarıda bahsi geçen Yönetmelik hükümleri gereğince EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağından iş deneyim belgesi sahiplerinin ilgili idarelere başvuruda bulunması ve iş deneyim belgelerinin aslının idarelere teslim edilerek süresi içerisinde EKAP kayıtlarının yaptırılması ihale sürecinde bir hak kaybı yaşanmaması açısından önem arz etmektedir.

Yapım işi ihalelerinde eski iş deneyim belgeleri 15 yıl süresinde kullanılabilmektedir. Bu doğrultuda 31.08.2010 Tarihinden Önce İlanı Yapılan İşlerin İş Deneyim Belgelerinin EKAP’a kaydının zorunluluğunun mevzuatta bulunmadığını belirtmek gerekir. Yani, bu tarihten önce yapılan işlerden elde edilen iş deneyim belgeleri EKAP kaydı olmasa da kullanılmaya devam edecektir.

 

Örnek Kararlar :
2018/UY.II-1359
2018/UY.II-1402
2016/UY.II-2913