Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Genel Konularİhale Komisyonuİptal Nedenleri

İhale komisyonu tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme hususunda takdir yetkisi var mıdır ?

4734 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen 39’uncu maddesi idareye, tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması, ödenek yetersizliği ya da Kanun’un temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi durumlarda, ihalede verilmiş tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme hususunda takdir yetkisi tanımaktadır.

Ancak bu takdir yetkisi mutlak ve sınırsız bir yetki niteliğinde olmadığından, yetkinin anayasal ilkeler çerçevesinde, eşitlik ilkesine uygun şekilde, kamu yararı gözetilerek kullanılması, tesis edilen işlemin gerekçesinin açıkça ortaya konulması ve somut olaya ilişkin öğelerin hesaba katılarak nesnelliğe ve tarafsızlığa uygun şekilde hareket edilmesi gerekmektedir.