Pazar, Haziran 16, 2024
Genel Konularİhale Komisyonu

İhale komisyonu eksik üye ile karar alabilir mi?

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İhale yetkilisi ve ihale komisyonu” başlıklı 5’inci maddesinde

“… 5.9. İhale komisyonu başkan ve üyeleri çekimser oy kullanamazlar ve verdikleri oy ve kararlardan sorumludurlar. Bu nedenle, çoğunluk görüşüne katılmayanların karşı oylarını ve gerekçesini komisyon kararına yazarak imzalamaları gerekmektedir. İhale komisyonunun eksiksiz toplanıp karar vermesi gerektiğinden, eksik üye ile ihale komisyon kararı alınamaz. …” açıklaması yer almaktadır.

İlgili mevzuat hükümleri incelendiğinde, ihale komisyonu başkan ve üyelerinin çekimser oy kullanamayacakları, verdikleri oy ve kararlardan sorumlu oldukları, çoğunluk görüşüne katılmayan üyelerin karşı oylarını ve gerekçesini komisyon kararına yazarak imzalamaları gerektiği, ihale komisyonunun eksiksiz toplanıp karar vermesi gerektiğinden, eksik üye ile ihale komisyon kararı alınamayacağı belirtilmiştir.

ÖRNEK KARAR:

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2013/021
Gündem No : 29
Karar Tarihi : 11.03.2013
Karar No : 2013/UH.II-1330