Pazartesi, Temmuz 15, 2024
En Avantajlı TeklifGenel Konular

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinden ne anlamalıyız?

“Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35 inci maddesinde;“ Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

İdari şartnamede yer alan, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, teklif edilen fiyatların en düşüğü olduğu şeklindeki düzenlemeden anlaşılması gereken, ihale dökümanına uygun en düşük teklifi veren isteklinin teklifinin, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğudur. En düşük teklifi veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalmışsa ihalenin iptal edilmemesi, diğer tekliflerin ihale dokümanına uygunluğunun değerlendirilmesi yapılarak ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

Yoksa idarenin yaptığı uygulamanın doğru olduğu söylenecek olursa idari şartnamede yer alan anılan düzenleme gereğince en düşük teklifi veren isteklinin değerlendirme dışı kalması durumunda ihalelerin sonuçlandırılması mümkün olmayacağı gibi verilen diğer tekliflerinde hiçbir anlamı olmayacaktır.