Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Alt Yüklenici

Alt yüklenicilere yaptırılacak işlere ilişkin herhangi bir liste sunulmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2018/004

Gündem No : 37

Karar Tarihi : 24.01.2018

Karar No : 2018/UH.I-267

BAŞVURU SAHİBİ:

Pam-Pak Sos. ve Sağ. Hiz. Bil. İşl. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.-Diçev Çevre Tekn. İnşaat Tem. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Aydın İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/289838 İhale Kayıt Numaralı “2017-2020 Yılları Arası (01/08/2017-31/07/2020) 36 Aylık Genel Destek Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Aydın İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 17.07.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2017-2020 Yılları Arası (01/08/2017-31/07/2020) 36 Aylık Genel Destek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Pam-Pak Sos. ve Sağ. Hiz. Bil. İşl. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. – Diçev Çevre Tekn. İnşaat Tem. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 28.07.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.08.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.08.2017 tarih ve 45744 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.08.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 04.01.2018 tarih ve 2018/MK-10 sayılı Kurul Kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2017-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Tekliflerinin, Teknik Şartname’de belirtilen katalogların teklif dosyası kapsamında sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak mevzuat hükümleri uyarınca yeterlik kriterlerine ve bu kriterlere ilişkin sunulması gereken belgelere İdari Şartname’de yer verilmesi, Teknik Şartname’de herhangi bir yeterlik kriterine yer verilmemesi gerektiği, bu itibarla tekliflerinin anılan gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı,

2) 20.07.2017 tarihli ihale komisyonu kararı ile teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin yerinde olmadığı,

3) İhaledeki en düşük teklif ile ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif arasındaki fark dikkate alındığında ihalenin bu haliyle sonuçlanmasının kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ilkesiyle bağdaşmayacağı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 11.08.2017 tarih ve 45744 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.08.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusu üzerine yapılan inceleme neticesinde 25.08.2017 tarihli ve 2017/UH.I-2375 sayılı Kurul kararı ile itirazen şikayet başvurusunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince reddedildiği, anılan kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 24.11.2017 tarihli ve E:2017/2967, K:2017/3401 sayılı kararında, dava konusu işlemin 1’nci iddiaya yönelik kısmının reddine, 2 ve 3’üncü iddiaya yönelik kısmı bakımından ise iptaline karar verildiği görülmüştür.

Ankara İdare Mahkemesi kararının uygulanmasını teminen Kamu İhale Kurulunun 04.01.2018 tarih ve 2018/MK-10 sayılı kararı ile “1- 03.11.2017 tarih ve 2017/UH.I-2375 sayılı Kurul Kararının 2 ve 3’üncü iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 2 ve 3’üncü iddialarının incelenmesine,” karar verildiği,

Anlaşılmıştır.

İşbu inceleme söz konusu karar üzerine başvuru sahibinin sadece ikinci ve üçüncü iddiası ile ilgili olarak yapılmıştır.

1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

20.07.2017 tarihinde düzenlenen ve aynı tarih de onaylanan ihale komisyon kararı incelendiğinde;

– 10 isteklinin (Yeni Vizyon Prodüksiyon İnsan Kaynakları Sos. Hiz. İnş. Arç. Kir. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Karahan Group İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Seven İnş. Tem. Tur. ve Tic. A.Ş., Sym Tur. Tic. A.Ş.-Boztepe Kimya Pey. Bil. Tem. Tur. İnş. Öz. Sağ. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi, Nihat Özel Sağlık Hiz. Tem. Bilgisayar Gıd. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.-Deneyim Per. Destek Eğitim İnş. Sağlık ve Sosyal Hiz. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Marmara Tem. İnş. Gıd. ve Kargo Dağ. Hiz. San. Ltd. Şti., Abam Grup Org. Tur. Sağ. Reklam İnş. Yem. Bilgisayar Tem. Gıd. İlaç Taah. Ve Tic. Ltd. Şti.-BRÇ İnş. Tem. Yemek Üret. Oto. Kir. Org. İnsan Kay. Özel Eğit. Özel Sağlık San. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Pam-Pak Sos. ve Sağ. Hiz. Bil. İşl. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. – Diçev Çevre Tekn. İnşaat Tem. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Tüm-Pa Tem. ve Sos. Hiz. İnş. Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti., Buzpak Tem. Hiz. Gıda İnş. Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.-Sehil Tem. Gıda İnş. Bilgi İşlem Per. Hizm. San.ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi) teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.9’uncu maddesine istinaden Teknik Şartnamede belirtilen kataloğun teklif dosyalarında sunulmadığı,

– 7 isteklinin (Yeni Vizyon Prodüksiyon İnsan Kaynakları Sos. Hiz. İnş. Arç. Kir. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Seven İnş. Tem. Tur. ve Tic. A.Ş., Nihat Özel Sağlık Hiz. Tem. Bilgisayar Gıd. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.-Deneyim Per. Destek Eğitim İnş. Sağlık ve Sosyal Hiz. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Marmara Tem. İnş. Gıd. ve Kargo Dağ. Hiz. San. Ltd. Şti., Abam Grup Org. Tur. Sağ. Reklam İnş. Yem. Bilgisayar Tem. Gıd. İlaç Taah. Ve Tic. Ltd. Şti.-BRÇ İnş. Tem. Yemek Üret. Oto. Kir. Org. İnsan Kay. Özel Eğit. Özel Sağlık San. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Buzpak Tem. Hiz. Gıda İnş. Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.-Sehil Tem. Gıda İnş. Bilgi İşlem Per. Hizm. San.ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Tüm-Pa Tem. ve Sos. Hiz. İnş. Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti.)teklifinin İdari Şartnamenin 7.1’inci maddesinin “g” bendi gereğince alt yükleniciye yaptırılması düşünülen işlerin listesinin sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

– 5 istekli olabileceğin (Dörtel Sosyal Hizmetler Sağlık İnş. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Gök-Tuğ Temizlik Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Me-Taş Temizlik Yemek ve Servis Hiz. İnş. Mak. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ulusal Tem. Özel Sağ. Hiz. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti., Asd Grup İnş. Sos. Hiz. Turizm Danışmanlık Bilg. San. ve Tic. Ltd. Şti.) teklif dosyalarında teşekkür mektubu verildiğinden,

– 1 İsteklinin (Tüm-Pa Tem. ve Sos. Hiz. İnş. Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti.) teklifinin ise teklif edilen tutarının yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu,

Gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli tek teklif olan Duman Kardeşler Tem. İlaç. Yemek. İnş. Tur. Nak. Pet. Oto. Giyim İletişim Gıd. Hayvancılık Mad. Eğitim Şans Oyunları Pazar. Tic. ve San. A.Ş.nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

– 10 isteklinin teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.9’uncu maddesine istinaden Teknik Şartnamede belirtilen kataloğun teklif dosyalarında sunulmadığına ilişkin yapılan inceleme ve hukuki değerlendirmeye göre;

20.07.2017 tarihinde düzenlenen ve aynı tarihte onaylanan ihale komisyon kararına göre 10 isteklinin teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.9’uncu maddesine istinaden Teknik Şartname’de belirtilen kataloğun teklif dosyalarında sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığına yönelik başvuru sahibinin iddiası 25.08.2017 tarihli ve 2017/UH.I-2375 sayılı Kurul kararında incelendiği ve karara bağlandığı, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 24.11.2017 tarihli ve E:2017/2967, K:2017/3401 sayılı kararında bahse konu Kamu İhale Kurul Kararında hukuka aykırılık bulunmadığı yönünde karar verildiği görülmüştür.

– 7 isteklinin teklifinin İdari Şartnamenin 7.1’inci maddesinin “g” bendi gereğince alt yükleniciye yaptırılması düşünülen işlerin listesinin sunulmadığına ilişkin yapılan inceleme ve hukuki değerlendirmeye göre;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

…” hükmü,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Alt yükleniciler” başlıklı 15’inci maddesinde “İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde “… (2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinde “(1) Ön yeterlik ve yeterlik başvuruları ile tekliflerin alınması ve açılmasına ilişkin işlemler; Kanun, bu Yönetmelik ve tip şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde standart formlar kullanılarak gerçekleştirilir.

(2) Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.

(3) Başvuru veya teklif zarfları, alınış sırasına göre incelenir. Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde teklif zarfları açılmadan önce, pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde ise son yazılı fiyat tekliflerinin verildiği oturumda yaklaşık maliyet açıklanır. Zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak tutanak düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz.

(4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz…” hükmü,

Bahsi geçen Yönetmelik’in eki Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin idarelerce doldurulması gereken “Alt yükleniciler” başlıklı maddesinin 22 numaralı dipnotunda, “(1) İdare, yüklenicinin alt yüklenici çalıştıramayacağını öngörmesi durumda aşağıdaki metne yer verecektir:

“18.1. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.”

(2) İdare, yüklenicinin alt yüklenici çalıştırabilmesini öngördüğü durumda ise aşağıdaki metne yer verecektir:

“18.1. İstekliler, ihale konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda, isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” hükmü,

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Alt yükleniciler” başlıklı 18’inci maddesinde “4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar, 58 inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu kararında belirtilen yabancı istekliler ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26’ncı maddesi uyarınca yasaklı durumda bulunanlar alt yüklenici olamazlar.

İdareler, işin özelliği nedeniyle alt yüklenici çalıştırılmasını öngörmedikleri işlerde, işlerin tamamının yüklenicinin kendisi tarafından yapılmasını isteyebilirler. Alt yüklenici çalıştırılmasının idarenin iznine tabi olduğu işlerde, işin nevi itibariyle idarece izin verilen kısımlarını yapacak alt yüklenicilerin isimleri ve yapacakları iş bölümlerini, işin bütününü, hiçbir suretle alt yükleniciye yaptırmamak kaydıyla, idarenin onayına sunar.

İdare, on beş (15) gün içinde alt yükleniciyi onaylayıp onaylamadığını bildirir. Alt yükleniciler, idarenin onayından sonra işe başlayabilecektir, aksi halde alt yükleniciler hiçbir suretle iş yerinde çalışamazlar.

İdarece sözleşme imzalanmadan önce onaylanan listede yer alan alt yüklenicilerle bunlar işe başlamadan önce yüklenicinin sözleşme yapması ve bunun bir örneğini idareye vermesi gerekir.

İşin başında idarece onaylanmış alt yüklenicilerin ve/veya yaptıkları iş kısımlarının işin devamı sırasında değiştirilerek, işin başka alt yüklenicilere yaptırılması da idarenin iznine ve yukarıdaki şartlara tabidir.

Alt yüklenicilerin yaptığı bütün işlerden idareye karşı yüklenici sorumludur. Alt yüklenicilerin idarece kabul edilerek onaylanması bu sorumluluğu hiçbir şekilde kaldırmaz.

İdare, alt yüklenici tarafından yapılan işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olmadığını tespit ederse, alt yüklenicinin değiştirilmesini veya alt yükleniciler tarafından yapılmasını istemediği herhangi bir iş bölümünün bizzat yüklenici tarafından yapılmasını her zaman isteyebilir…” düzenlemesi yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’inci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2017-2020 yılları arası (01/08/2017-31/07/2020) 36 Aylık Genel Destek Hizmet Alımı

b) Miktarı ve türü:

854 Personelle Genel Destek Hizmet Alımı

Aydın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Sağlık Tesisleri [Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çine Devlet Hastanesi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, Nazilli Devlet Hastanesi(Karacasu Devlet Hastanesi, Bozdoğan Devlet Hastanesi),Didim Devlet Hastanesi, Kuşadası Devlet Hastanesi, Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, ve Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi]

Ayrıntılı Bilgi İdari Şartnamenin Ekinde Yer Almaktadır.

C) Yapılacağı Yer: Aydın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Sağlık Tesisleri [Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çine Devlet Hastanesi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, Nazilli Devlet Hastanesi(Karacasu Devlet Hastanesi, Bozdoğan Devlet Hastanesi),Didim Devlet Hastanesi, Kuşadası Devlet Hastanesi, Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, ve Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi]

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartname.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 30’uncu maddesinde “… 30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.” düzenlemesi,

Söz konusu Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif alınan ihalede, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” düzenlemesi,

Bahse konu Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Alt yükleniciler” başlıklı 18’inci maddesinde “18.1. İstekliler, ihale konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda, isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

Bu itibarla 20.07.2017 tarihinde onaylanan kesinleşen ihale komisyon kararında ihaleye teklif veren isteklilerden alt yükleniciye yaptıracağı işler listesini sunmadığından dolayı değerlendirme dışı bırakılan 7 isteklinin (Yeni Vizyon Prodüksiyon İnsan Kaynakları Sos. Hiz. İnş. Arç. Kir. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Karahan Group İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Seven İnş. Tem. Tur. ve Tic. A.Ş., Sym Tur. Tic. A.Ş.-Boztepe Kimya Pey. Bil. Tem. Tur. İnş. Öz. Sağ. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi, Nihat Özel Sağlık Hiz. Tem. Bilgisayar Gıd. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.-Deneyim Per. Destek Eğitim İnş. Sağlık ve Sosyal Hiz. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Marmara Tem. İnş. Gıd. ve Kargo Dağ. Hiz. San. Ltd. Şti., Abam Grup Org. Tur. Sağ. Reklam İnş. Yem. Bilgisayar Tem. Gıd. İlaç Taah. Ve Tic. Ltd. Şti.-BRÇ İnş. Tem. Yemek Üret. Oto. Kir. Org. İnsan Kay. Özel Eğit. Özel Sağlık San. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Pam-Pak Sos. ve Sağ. Hiz. Bil. İşl. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. – Diçev Çevre Tekn. İnşaat Tem. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Tüm-Pa Tem. ve Sos. Hiz. İnş. Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti., Buzpak Tem. Hiz. Gıda İnş. Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.-Sehil Tem. Gıda İnş. Bilgi İşlem Per. Hizm. San.ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi) idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyalarında yer alan teklif dosyalarında sunulan belgeler incelendiğinde;

Teklif dosyaları kapsamında alt yüklenicilere yaptırılacak işlere ilişkin herhangi bir liste sunulmadığı, alt yüklenici listesinin sunulmamış olmasının alt yüklenici çalıştırmayı düşünmedikleri ve işin tamamının kendileri tarafından gerçekleştirileceği anlamına geldiği ve isteklilerin alt yükleniciye ilişkin herhangi bir belge sunulmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı

anlaşılmakla birlikte aynı isteklilerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.9’uncu maddesi gereğince Teknik Şartname’de belirtilen kataloğun teklif dosyalarında sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin de aynı olduğu, bu hususun da 25.08.2017 tarihli ve 2017/UH.I-2375 sayılı Kurul kararında incelenerek idarenin işlemlerinin uygun bulunduğu ve Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından verilen 24.11.2017 tarihli ve E:2017/2967, K:2017/3401 sayılı kararda da bu hususta hukuka aykırılık görülmediği anlaşıldığından isteklilerin değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

-5 isteklinin teklif dosyalarında teşekkür mektubu verildiğinden değerlendirme dışı bırakılmalarına ilişkin yapılan inceleme ve hukuki değerlendirmeye göre;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Bu Kanunun uygulanmasında;

İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

İstekli olabilecek : (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,

Teklif : Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

İfade eder” hükmü,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “… Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. …” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde “23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif Mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

…” düzenlemesi yer almaktadır.

20.07.2017 tarihinde onaylanan kesinleşen ihale komisyon kararında teşekkür mektubu verildiğinden dolayı değerlendirme dışı bırakılanların (Dörtel Sosyal Hizmetler Sağlık İnş. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Gök-Tuğ Temizlik Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Me-Taş Temizlik Yemek ve Servis Hiz. İnş. Mak. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ulusal Tem. Özel Sağ. Hiz. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti., Asd Grup İnş. Sos. Hiz. Turizm Danışmanlık Bilg. San. ve Tic. Ltd. Şti.) idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyalarında yer alan teklif dosyalarında sunulan belgeler incelendiğinde;

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinde, birim fiyat teklif mektubunun şekli ve içeriğinin belirtildiği, ihaleye teklif veren istekli olabileceklerin istekli sıfatını kazanabilmeleri için mevzuata göre şekli ve içeriği belirlenen teklif mektubuna uygun şekilde teklif vermesi gerektiği, 5 istekli olabileceğin teklif dosyaları kapsamında teklif mektubu sunmadığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde yer alan hüküm gereğince istekli sıfatını kazanabilmek için mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif verilmesi gerektiği, ayrıca anılan kanun maddesinde yer alan teklif tanımından ise idareye sunulan fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgilerin sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

20.07.2017 tarihinde onaylanan Kesinleşen İhale Komisyonu kararında teşekkür mektubu verilmesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakılanların istekli sıfatını dahi kazanmadıkları düşünüldüğünde ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmalarında mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

– 1 İsteklinin teklifinin ise teklif edilen tutarının yaklaşık maliyetin üzerinde olduğuna ilişkin yapılan inceleme ve hukuki değerlendirmeye göre;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yaklaşık maliyet” başlıklı 9’uncu maddesinde “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3’üncü maddesinde “16.3.1. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

16.3.2. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.” açıklaması yer almaktadır.

20.07.2017 tarihinde onaylanan kesinleşen ihale komisyonu kararında Tüm-Pa Tem. ve Sos. Hiz. İnş. Tur. Tic. Paz. Ltd. Şti tarafından teklif edilen tutarının yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3’üncü maddesi gereği yaklaşık maliyetin üzerinde teklif sunan isteklilerin tekliflerinin kabulü veya reddinin idarenin takdirinde olduğu gerekçesiyle bahse konu istekli tarafından sunulan teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

Anılan Kanunu’nun “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesi “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir…” hükmü,

İdari Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır…” düzenlemesi,

Bahsi geçen Şartnamenin “İhalenin karara bağlanması” başlıklı 36’ncı maddesinde “36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır…” düzenlemesi yer almaktadır.

20.07.2017 tarihinde onaylanan kesinleşen ihale komisyonu kararında itirazen şikayete konu ihaleye katılanların çeşitli gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece alt yükleniciye yaptıracağı işler listesini sunmaması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılma işleminin yerinde olmadığı, söz konusu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin diğer gerekçelerden dolayı da değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece yapılan işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığında tek geçerli teklif sahibi Duman Kardeşler Tem. İlaç. Yemek. İnş. Tur. Nak. Pet. Oto. Giyim İletişim Gıd. Hayvancılık Mad. Eğitim Şans Oyunları Pazar. Tic. ve San. A.Ş.nin İdari Şartname’nin 35.1’inci maddesi gereği ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesinin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.