Salı, Temmuz 16, 2024
Aşırı Düşük

Nakliye maliyeti için fiyat teklifi alınmak suretiyle aşırı düşük açıklama yapılması mevzuata uygun mudur?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2017/034

Gündem No : 48

Karar Tarihi : 06.07.2017

Karar No : 2017/UY.II-1838

Şikayetçi :

sağlamlar inş. hafr. nak. tic. ve san. aş. -Ö.D.F. Yılmazlar İnş.Tur.Made.Nak.Vetic.Ltd.Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Bölge Müdürlüğü-14.Bölge Bursa Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

06.06.2017 / 32255

Başvuruya Konu İhale:

2017/69817 İhale Kayıt Numaralı “(Bursa – Keles) Ayr – Orhaneli – Doğancı Baraj Varyantı Km: 10+060 – 13+205 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü, Tünel Ve Üstyapı İşleri Yapımı İnşaatı İşi” İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

Sağlamlar İnş. Hafr. Nak. Tic. ve San. Aş. -Ö.D.F. Yılmazlar İnş. Tur. Mad. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

Bulak Mah. Dereboyu Küme Evleri No: 2/1 Ortahisar TRABZON

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları Genel Müdürlüğü Bursa 14. Bölge Müdürlüğü,

152 Evler Mah. Ankara Yolu Cad. No:286 16330 Yıldırım/BURSA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/69817 İhale Kayıt Numaralı “(Bursa – Keles) Ayr – Orhaneli – Doğancı Baraj Varyantı Km: 10+060 – 13+205 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü, Tünel ve Üstyapı İşleri Yapımı İnşaatı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları Genel Müdürlüğü Bursa 14. Bölge Müdürlüğü tarafından 22.03.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “(Bursa – Keles) Ayr – Orhaneli – Doğancı Baraj Varyantı Km: 10+060 – 13+205 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü, Tünel ve Üstyapı İşleri Yapımı İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Sağlamlar İnş. Hafr. Nak. Tic. ve San. Aş. -Ö.D.F. Yılmazlar İnş. Tur. Mad. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 22.05.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.05.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.06.2017 tarih ve 32255 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.06.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/1426 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif açıklamalarının, Karayolları Genel Müdürlüğü birim fiyatları listesinde nakliye maliyetinin formüllerle açıklanmasının öngörüldüğü ve nakliye maliyetlerinin rutin olarak gerçekleştirilen işlerden olmaması nedeniyle fiyat teklifi alınan kişilerin muhasebe ve defter kayıtlarından elde edilebilen veriler olmadığı gerekçesiyle Tİ-KAZI ve TNL KAZI pozlu iş kalemlerinde “depo nakli” için fiyat teklifi alarak açıklama yapılmasının uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Uyuşmazlığa konu ihalenin Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “(Bursa – Keles) Ayr – Orhaneli – Doğancı Baraj Varyantı Km: 10+060 – 13+205 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü, Tünel ve Üstyapı İşleri Yapımı İnşaatı İşi” olduğu, ihalenin 22.03.2017 tarihinde 51 isteklinin katılımıyla gerçekleştirildiği,

İdarece yapılan hesaplamalara göre sınır değerin 93.610.404,40 TL olarak belirlendiği,

Sınır değerin altında teklif sunan 14 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği,

Aşırı düşük teklif açıklaması istenen isteklilerden sadece başvuru sahibi Sağlamlar İnşaat Hafriyat Nakliyat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi.-Ö.D.F. Yılmazlar İnş. Tur. Made. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile Kiska-Kom İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi-Akm Yapı Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı’nın aşırı düşük teklif açıklaması sunduğu,

Sağlamlar İnşaat Hafriyat Nakliyat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi-Ö.D.F. Yılmazlar İnş. Tur. Made. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamasının “…aşırı düşük savunmasında Tİ-KAZI ve TNL KAZI pozlarının alt analizi olan “Depo Nakli” pozu için Hat-Yapı İnş. Nak. Tic. Ltd. Şti.den fiyat teklifi aldığı tespit edilmiştir. Karayolları Birim Fiyat Listesinde nakliyelerin formülasyonlarla hesaplanması öngörülmüştür. Alınan fiyat teklifinde “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (07/04/2017) tarih ve (01) sayılı satış tutan tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’nin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak SMMM tarafından onaylandığı, ancak açıklanan iş kalemleri kapsamında gerçekleştirilecek nakliyeye ilişkin imalatların, fiyat teklifi alınan firmalarca sürekli aynı tür ve miktarlarda girdiler kullanılarak rutin olarak gerçekleştirilen imalatlar niteliğinde olmadığı, incelenen ihalede idarece tanımlanan tarifler ve teknik dokümanlar gözetilerek gerçekleştirilecek, ihale konusu işe özgü imalatlar olduğu dikkate alındığında, söz konusu fiyat tekliflerindeki nakliye maliyetlerinin, fiyat teklifinin alındığı kişilerin resmi defter ve muhasebe kayıtlarından çıkarılabilir nitelikte bilgiler olmadığı anlaşılmıştır. Başka bir deyişle, anılan fiyat tekliflerinde, ilgili iş kalemlerinin hangi tür ve miktarlarda girdiler kullanılarak gerçekleştirileceği öngörülerek, geleceğe yönelik fiyatlandırmanın yapıldığı, ilgili iş kalemlerine özgü söz konusu fiyatlandırmanın, geçmişte, birebir aynı girdi tür ve miktarları kullanılmadan gerçekleştirilmiş olan maliyetlere dayandırılmaya çalışıldığı görülmüştür. Bu itibarla, istekli tarafından sunulan nakliyeye ilişkin fiyat teklifinde öngörülen birim fiyatın, ilgilinin maliyet muhasebesi kayıtlarından elde edilen fiyatlarla, mevzuatta öngörülen ölçüde desteklenebilir nitelikte olmadığından açıklamalarının Kamu ihale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” gerekçesiyle,

Kiska-Kom İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi-Akm Yapı Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı’nın aşırı düşük teklif açıklamasının “…aşırı düşük savunmasında OMOLTİ pozunun alt analizi olan “Taş Nakli”, Tİ-KAZI ve TNL KAZI pozlarının alt analizi olan “Depo Nakli” pozları için İskay Tur. İnş. Tic. Ltd. Şti.’den fiyat teklifi aldığı tespit edilmiştir. Karayolları Birim Fiyat Listesinde nakliyelerin formülasyonlarla hesaplanması öngörülmüştür. Alınan fiyat teklifinde “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre ta/af ıtrica düzenlenerek onaylanan (07/04/2017) tarih ve (01) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’nin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak SMMM tarafından onaylandığı, ancak açıklanan iş kalemleri kapsamında gerçekleştirilecek nakliyeye ilişkin imalatların, fiyat teklifi alınan firmalarca sürekli aynı tür ve miktarlarda girdiler kullanılarak rutin olarak gerçekleştirilen imalatlar niteliğinde olmadığı, incelenen ihalede idarece tanımlanan tarifler ve teknik dokümanlar gözetilerek gerçekleştirilecek, ihale konusu işe özgü imalatlar olduğu dikkate alındığında, söz konusu fiyat tekliflerindeki nakliye maliyetlerinin, fiyat teklifinin alındığı kişilerin resmi defter ve muhasebe kayıtlarından çıkarılabilir nitelikte bilgiler olmadığı anlaşılmıştır. Başka bir deyişle, anılan fiyat tekliflerinde, ilgili iş kalemlerinin hangi tür ve miktarlarda girdiler kullanılarak gerçekleştirileceği öngörülerek, geleceğe yönelik fiyatlandırmanın yapıldığı ilgili iş kalemlerine özgü söz konusu fiyatlandırmanın, geçmişte, birebir aynı girdi tür ve miktarları kullanılmadan gerçekleştirilmiş olan maliyetlere dayandırılmaya çalışıldığı görülmüştür. Bu itibarla, istekli tarafından sunulan nakliyeye ilişkin fiyat teklifinde öngörülen birim fiyatın, ilgilinin maliyet muhasebesi kaynarından elde edilen fiyatlarla, mevzuatta öngörülen ölçüde desteklenebilir nitelikte olmadığından açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesine aykırı olduğu” gerekçesiyle uygun olmadığı belirlenerek aşırı düşük teklif açıklaması sunan iki isteklinin de teklifinin reddedildiği,

İhalenin teklifi sınır değerin üzerinde olan Astro Üst Yapı Anonim Şirketi üzerinde bırakıldığı ve Tarmac Agrega Madencilik ve Yapı Sanayi. Tic. A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “…45.1.10. İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflerin önemli bileşenlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü, gibi hususlarda istekliler tarafından yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.

45.1.11. Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi ve teknolojisinin sağlayacağı maliyet avantajının açıklanması gereklidir.

45.1.12. Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantajı açıklanmalıdır.

45.1.13. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri,

b. Çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş üretici fiyat tarifeleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mal veya hizmetlere ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

e. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,

f. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları açıklamaları kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan bilgi ve belgelerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekliler tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir). Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen iş kalemlerinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklanması durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin analiz sunulması zorunlu değildir. Ayrıca, istekliler tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin yapılacak açıklamalarda üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.

45.1.13.1. Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir…” açıklaması yer almaktadır.

Uyuşmazlığa konu hususa yönelik olarak yapılan incelemede; idarece düzenlenen açıklama istenilecek iş kalemleri ve istenilmeyecek analiz girdilerinin belirtildiği analiz formatlarında Tİ-KAZI ve TNL-KAZI pozlarının alt analizi olan “Depo Nakli” pozu, açıklama istenilecek analiz girdisi olarak belirlendiği ancak bu analiz girdisi için herhangi bir poz numarasının belirtilmediği ve aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ile birlikte isteklilere nakliye hesaplama formüllerinin verilmediği tespit edilmiştir.

Başvuru sahibi istekli Sağlamlar İnşaat Hafriyat Nakliyat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi.-Ö.D.F. Yılmazlar İnş. Tur. Made. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında kazıların depoya nakli için Hat Yapı İnş. Nak. Tic. Ltd. Şti. den alınan fiyat teklifi ile açıklama yapıldığı, fiyat teklifinin meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan 07.04.2017 tarih ve 1 sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresi yazılmak suretiyle, iletişim bilgileri bulunan kaşe kullanılarak kaşelendiği ve imzalandığı tespit edilmiştir.

Anılan mevzuat hükümleri ve yapılan tespitler doğrultusunda idarece isteklilere verilen analiz formatlarında anılan nakliye maliyetlerinin hesaplanması için herhangi bir poz numarası, bir formül veya mesafe değeri belirtilmediğinden fiyat teklifi alınmak suretiyle açıklama yapılabileceğinden hareketle anılan isteklinin açıklama istenilen nakliye girdileri için fiyat teklifi almak suretiyle açıklama yaptığı, söz konusu fiyat teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili maddesi uyarınca gerekli ibareleri taşıdığı ve meslek mensubu tarafından iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle imzalandığı, belgelerde bu haliyle mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, idarece başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi yönünde tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının bu gerekçeyle reddedilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

Aşırı düşük teklif açıklaması sunan Kiska-Kom İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi-Akm Yapı Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı’nın aşırı düşük teklif açıklamasının da idarece aynı gerekçeyle reddedildiği anlaşılmıştır.

Kiska-Kom İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi-Akm Yapı Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında kazıların depoya nakli ve taş nakli için İskay Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Ltd. Şti. den alınan fiyat teklifi ile açıklama yapıldığı, fiyat teklifinin meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan 07.04.2017 tarih ve 1 sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresi yazılarak, iletişim bilgileri bulunan kaşe kullanılarak kaşelendiği ve imzalandığı tespit edilmiştir.

İdarece isteklilere verilen analiz formatlarında anılan nakliye maliyetlerinin hesaplanması için herhangi bir poz numarası, bir formül veya mesafe değeri belirtilmediğinden anılan isteklinin açıklama istenilen nakliye girdileri için fiyat teklifi almak suretiyle açıklama yaptığı, söz konusu fiyat tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili maddesi uyarınca gerekli ibareleri taşıdığı ve meslek mensubu tarafından iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle imzalandığı, belgelerde bu haliyle mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, idarece anılan iş ortaklığının da aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi yönünde tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı, anılan iş ortaklığının da aşırı düşük teklif açıklamasının geçerli kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Sağlamlar İnşaat Hafriyat Nakliyat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi-Ö.D.F. Yılmazlar İnş. Tur. Made. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Kiska-Kom İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi-Akm Yapı Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığının tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.