Salı, Temmuz 16, 2024
Benzer İşGenel Konular

Benzer iş tanımının yapılmasındaki amaç nedir?

4734 sayılı Kanun’a göre ihalesi yapılacak olan işlerin ihale dokümanında benzer iş tanımının yapılmasının asıl amacının, sözkonusu ihalelere sadece ihale konusu işi yapan isteklilerin değil, bu işlerin dışında ihale konusu işe benzer işleri yapan isteklilerinde ihalelere katılımının sağlanması, bu yolla da ihalelerde rekabetinin artırılması olduğu izahtan varestedir.