Pazartesi, Temmuz 15, 2024
İş Deneyim (Alt Yüklenici)

Onay alınmadan alt yüklenici olarak gerçekleştirilmiş işler iş deneyimi olarak kabul edilir mi?

Alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenebilmesi için, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılmış olma şartı getirilmekte, onay alınmaksızın alt yüklenici olarak gerçekleştirilmiş işlerin iş deneyimi olarak kabul edilmeyeceği belirtilmektedir.

ÖRNEK KARAR :

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2019/049
Gündem No : 14
Karar Tarihi : 31.10.2019
Karar No : 2019/UH.I-1418