Pazar, Haziran 16, 2024
Ekapİş Deneyim (Alt Yüklenici)İş Deneyim (Hizmet)İş Deneyim (Mal)İş Deneyim (Yapım)

EKAP’a kayıtlı İş Deneyim Belgesi üzerinde imza mühür bulunmasına gerek var mıdır?

Bu sorumuzun cevabı Kamu İhale Kurumu tarafından Kamu İhale Kurulu’nun 12.04.2017 tarih ve 2017/UY.II-1042 sayılı kararı ile açıklanmıştır.

İlgili kararda;

“Elektronik Kamu Alımları (EKAP) üzerinden düzenlenmiş iş deneyim belgelerinin ihalelerde iş deneyimini tevsiken kullanılabileceği, başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesi, EKAP vasıtasıyla üzerindeki belge numarası esas alınarak sorgulandığında, sunulan belgede yer alan bilgilerin EKAP üzerinde kayıtlı belgede yer alan bilgiler ile birebir uyumlu olduğu, ek olarak söz konusu belgenin üzerinde belgenin e-imza ile imzalandığına ilişkin bir kayıt ve belge teyidi bilgilerinin bulunduğu, internet üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ilgili iş deneyim belgesinin idarece EKAP üzerinden sorgulaması yapılmadan belge üzerinde belgeyi düzenleyen idarenin imza ve mührünün yer almaması gerekçe gösterilerek başvuru sahibine ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemin mevzuata uygun olmadığı” denilerek EKAP’a kayıtlı iş deneyim belgelerinde EKAP üzerinden sorgulama yapılabildiği bu nedenle de imza ve mühür bulunmasına gerek bulunmadığı belirtilmektedir.