Salı, Temmuz 16, 2024
Sözleşme

Tüzel kişilik tarafından iş deneyim belgesi kullanılan ortağının sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ölmesi halinde hangi işlem yapılır?

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 42’nci maddesinde yer alan açıklamaya göre ise,

Tüzel kişilik tarafından iş deneyim belgesi kullanılan ortağının ihale süreci devam ederken ölmesi durumunda bu tüzel kişiliğin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı, ancak geçici teminatının gelir kaydedilmeyeceği ve gerek tüzel kişilik gerekse ortak hakkında yasaklama işleminin uygulanmayacağı,

Tüzel kişilik tarafından iş deneyim belgesi kullanılan ortağının sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ve teminat süresinin bitiminden önce ölmesi durumunda ise, tüzel kişiliğin kendisine ait yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunması koşuluyla işi yürütebilmesinin mümkün olacağı, aksi durumlarda işin tasfiye edilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

 

ÖRNEK KARAR :

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2019/050
Gündem No : 41
Karar Tarihi : 06.11.2019
Karar No : 2019/UY.I-1468