Pazar, Haziran 16, 2024
İhale KomisyonuSözleşme

İhale komisyon başkanı, sözleşmeyi imzalayabilir mi?

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinin 6 ncı fıkrasında, ihale yetkilisince ihale komisyonunun kararını izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararının onaylanacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı zamanda, anılan Kanunun 46 ncı maddesinde ise Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez hükmü yer almaktadır.

Bu durumda ihale komisyonu başkanının ihale yetkilisi olarak sözleşmeyi imzalayamayacağından sözleşmen mevzuata uygun olarak imzalanmamıştır.

ÖRNEK KARAR

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2006/034
Gündem No : 67
Karar Tarihi : 17.07.2006
Karar No : 2006/UY.Z-1706