Salı, Temmuz 16, 2024
Bilgi ve Belge EksikliğiGenel Konular

Bilgi ve Belge eksikliği nasıl anlaşılmalıdır?

Kamu İhale mevzuatı hükümlerinden, tekliflerin ayrıntılı değerlendirilmesine geçildiğinde isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerinin inceleneceği, uygun olmadığı belirlenen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı; isteklilerce teklif zarfı kapsamında sunulmayan belgelerin tamamlatılamayacağı, ancak geçici teminat ile teklif mektubu dışında sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksiklikleri ile başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin tamamlatılabileceği anlaşılmaktadır.

Örnek Karar :

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No : 2018/026
Gündem No : 25
Karar Tarihi : 02.05.2018
Karar No : 2018/UH.I-879