Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Haberler

Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

16/03/2019 tarihli ve 30716  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ve tebliğ değişikliklerinin bir kısmı 18/03/2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu değişikliklerle tip ön yeterlik şartnameleri, idari şartnameler ve bazı standart formlarda değişiklik  yapılmıştır.  Bu itibarla idarelerin EKAP üzerinden yürüttükleri mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri ile danışmanlık hizmet alımı ihale işlemlerinde herhangi bir aksama olmaması için aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

  • Ön yeterlik/ihale dokümanı bu değişikliklerden önceki uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ancak ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanmamış (ilansız pazarlık usulüne göre yapılan ihalelerde davet yapılmamış) ihalelerin doküman onayları 18/03/2020 tarihi itibarıyla kaldırılacaktır. Söz konusu dokümanın 18/03/2020 tarihi itibari ile yeni yönetmelik hükümlerine göre tekrar hazırlanması gerekmektedir.
  • Ön yeterlik/ihale dokümanı, yürürlükteki uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ihalelere ilişkin ön yeterlik/ihale ilanları en son 17/03/2020 günü Kamu İhale Bülteninde yayımlanacaktır. Bu ihalelere ilişkin ilan işlemlerinin en geç 16/03/2020 günü saat 14:00’e kadar tamamlanması zorunludur.
  • Ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanılarak Kurumumuza gönderilmiş, ancak 17/03/2020 Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanmamış tüm ön yeterlik/ihale ilanları iade edilecektir.
  • 16/03/2020 tarihi saat : 14:00 den   18/03/2020 tarihine kadar ön yeterlik/ihale ilanlarının EKAP üzerinden gönderilmesine izin verilmeyecektir.
  • 18/03/2020 tarihi saat: 08:00 den itibaren ön yeterlik/ihale dokümanları EKAP üzerinden yeni yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacaktır.
  • İstisna ve kapsam dışı ihalelere ilişkin işlemler yukarıda belirtilen hususlardan etkilenmeyecek, bu ihalelere ilişkin ilanlar kesintiye uğramadan Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaya devam edecektir.
  • Sistemde yapılacak mevzuat, bakım ve test çalışmaları sebebiyle tüm EKAP uygulamaları 17/03/2020 tarihi saat 21:00 itibariyle bakıma alınacaktır. Sistemin 18/03/2020 tarihi saat 05:00 itibarıyla açılması planlanmaktadır.

Bütün idarelere önemle duyurulur.

KAYNAK : KAMU İHALE KURUMU