Pazar, Haziran 16, 2024
Doğrudan Temin

Doğrudan teminde en az 3 teklif olması şartı var mıdır?

Uygulamada doğrudan temin yapılan alımlarda üç istekliden teklif alınmasının zorunlu olduğu yönünde bir kanaat hakim olsa da, mevzuata bu yönde bir hüküm bulunmamaktadır. Burada idarelerce yapılması gereken, malın piyasa rayicine ulaşılmasında idareye yardımcı olacak her kaynaktan faydalanmak olacaktır. Ancak Kanunda illa üç teklifin tamamlanması gerektiği noktasında bir kural da yoktur.