Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Hizmet AlımlarıKapasite Raporu

Hizmet ihalelerinde üretim miktarı belirtilmeden ihale dokümanında, isteklilerce kapasite raporu sunulacağına yönelik bir düzenleme yapılabilir mi?

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41’inci maddesinde, idareler tarafından alımın niteliği göz önünde bulundurulmak suretiyle “mesleki ve teknik yeterlik kriteri” olarak kapasite raporuyla ilgili düzenleme yapılabileceği, idarenin kendi mutfağında yemek üretiminin gerçekleştirileceği yemek hizmeti alımı ihalelerinde idarece öngörülecek kapasite raporuna ilişkin günlük üretim miktarının, idarenin günlük yemek ihtiyacının yarısını (1/2) geçemeyeceği,  ihale dokümanında, üretim miktarı belirtilmeden aday veya isteklilerce kapasite raporu sunulacağına yönelik bir düzenleme yapılmaması gerektiği anlaşılmıştır.

ÖRNEK KARAR :

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2019/022
Gündem No : 28
Karar Tarihi : 26.04.2019
Karar No : 2019/UH.I-531