Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Hizmet Alımları

Bakım onarım işleri yapım mı yoksa hizmet ihalesi olarak mı yapılır?

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet Alımı İhalelerine İlişkin Özel Hususlar” bölümünün “Bakım onarım işleri” başlıklı 63’üncü maddesinde

“63.1. 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, büyük onarım yapım tanımı içinde, bakım ve onarım ise hizmet tanımı içinde sayılmıştır. Bu çerçevede, bütçe tertiplerine bakılmaksızın makine ve ekipmanın bakım ve onarımının hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerekmektedir. Küçük onarımlar da dahil olmak üzere yapıma ilişkin onarımların ise hizmet alımı olarak ihale edilmesi mümkün değildir.” hükmü,

mevzuat hükümlerinden büyük bakım ve onarım işlerinin yapım işi, bakım ve onarım işlerinin ise hizmet işi olarak ihale edileceği, bütçe tertiplerine bakılmaksızın makine ve ekipmanın bakım ve onarımının ise hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

ÖRNEK KARAR:

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2017/046
Gündem No : 42
Karar Tarihi : 20.09.2017
Karar No : 2017/UH.I-2539