Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Kesin Teminat

Kesin teminatlar hangi durumlarda iade edilmez?

4735 sayılı Kanunun, taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla alınan kesin teminatın iadesine ilişkin 13 üncü maddesinde; kesin teminatın hangi hallerde iade edilmeyeceği, yüklenicinin hangi borçlarının kesin teminattan karşılanacağı düzenlenmiştir.

Buna göre; taahhüt, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemişse ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcu varsa kesin teminat yükleniciye iade edilmeyecektir.

 

ÖRNEK KARAR :

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/055
Gündem No : 83
Karar Tarihi : 12.09.2012
Karar No : 2012/UH.II-3624