Salı, Temmuz 16, 2024
İş Deneyim (Mal)Mal Alımları

Mal alım ihalelerinde özel sektöre yapılan işlerde, iş deneyim için hangi belgelerin sunulması gerekir?

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 46’ncı maddesine göre, özel sektöre gerçekleştirilen işler ile ilgili iş deneyiminin belgelendirilmesi amacıyla sunulması gereken belgeler, anılan istekli tarafından sunulan sözleşme ve faturadan ibarettir.

ÖRNEK KARAR :

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2013/036
Gündem No : 48
Karar Tarihi : 13.05.2013
Karar No : 2013/UM.III-2099