Pazartesi, Temmuz 15, 2024
İş Deneyim (Hizmet)İş Deneyim (Mal)İş Deneyim (Yapım)

İhale teklif zarfında birden fazla iş bitirme belgesi sunulması durumunda

İhale teklif zarfında birden fazla iş bitirme belgesi sunulması durumunda değerlendirme nasıl yapılacaktır? Bu durum 4734 sayılı Kanunun 17 maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün mü?

Sunulan iş deneyim belgelerinden herhangi biri “tek başına” gerek tutar gerek aranan kriterler açısından yeterli görülüyorsa diğer iş deneyim belgesi dikkate alınmaz. Ancak iş deneyim belge tutarları açısından toplama işlemi mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca birden fazla iş deneyim belgesi sunmanın 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği düşünülmektedir.