Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Ekapİş Deneyim (Hizmet)İş Deneyim (Mal)İş Deneyim (Yapım)

İş deneyim belgesi EKAP’tan teyidi yapılabilen nitelikte bir belge ise değerlendirme dışı bırakılabilir mi?

İhale komisyonu tarafından tekliflerinin, sundukları iş bitirme belgesinin İdari Şartname’nin 7.7.1’inci maddesine uygun olarak “belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin” sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak İdari Şartname’nin ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli”ne ilişkin maddeleri çerçevesinde, fotokopi olarak sundukları iş deneyim belgesinin EKAP’tan teyidi yapılabilen nitelikte bir belge olduğu ve anılan düzenlemeler gereği bu tip belgelerde, belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmaması gerektiği ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının ihale dokümanına ve mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmayacağı,

… Şirketi tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan belgenin EKAP sistemi üzerinden 27.12.2017 tarihli olarak düzenlendiğinin belge üzerinde yer verilen ibareden anlaşıldığı, EKAP sistemi üzerinden yapılan sorgulamada da anılan belgenin EKAP’a kayıtlı bir belge olduğunun ve sunulan belge ile EKAP’ta kayıtlı belge üzerinde yer verilen bilgilerin birbiri ile uyumlu olduğunun anlaşıldığı, dolayısıyla idarece başvuru sahibine ait teklifin sunulan iş deneyim belgesinin “belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin” sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2020/007
Gündem No : 42
Karar Tarihi : 19.02.2020
Karar No : 2020/UY.II-377

BAŞVURU SAHİBİ:  Vona Yapı Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE: İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/685204 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ataşehir Hizmet Binası Onarımı İşi” İhalesi