Salı, Temmuz 16, 2024
Tebliğat

Şubesine yapılacak tebligat, merkeze yapılmış sayılır mı?

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Hükmi şahıslara ve ticarethanelere tebligat” başlıklı 12’nci maddesinde “Hükmi şahıslara tebliğ, salahiyetli mümessillerine, bunlar birden ziyade ise, yalnız birine yapılır. Bir ticarethanenin muamelelerinden doğan ihtilaflarda, ticari mümessiline yapılan tebliğ muteberdir.” hükmü bulunmaktadır.

Tebligat Kanunu’nun ilgili hükmünden ticari mümessile (şubeye) yapılan tebligatın ticarethaneye (merkeze) yapılmış sayılacağı anlaşılmaktadır.

ÖRNEK KARAR :

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No : 2015/054
Gündem No : 23
Karar Tarihi : 16.09.2015
Karar No : 2015/UM.III-2510