Pazar, Eylül 24, 2023
Doğrudan TeminYapım İşleri

Doğrudan teminle yapılan yapım işlemlerde her bir yapım işi için kesin teminat almak zorunlu mudur?

Doğrudan teminle yapılan yapım işlemlerde her bir yapım işi için kesin teminat almak zorunlu mudur?

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 22.1.1.2. maddesinde 

“Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.” 

açıklamaları yer almaktadır.