Kesin teminatlar hangi durumlarda iade edilmez?

4735 sayılı Kanunun, taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla alınan kesin teminatın iadesine ilişkin 13 üncü maddesinde; kesin teminatın hangi hallerde iade edilmeyeceği, yüklenicinin hangi borçlarının kesin teminattan karşılanacağı düzenlenmiştir.

Buna göre; taahhüt, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemişse ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcu varsa kesin teminat yükleniciye iade edilmeyecektir.

 

ÖRNEK KARAR :

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/055
Gündem No : 83
Karar Tarihi : 12.09.2012
Karar No : 2012/UH.II-3624