Salı, Temmuz 16, 2024
Araç Kiralama

Yakıt hariç şoförlü taşıt kiralanması hizmet alımlarında kiralama bedeli nasıl hesaplanmalı?

02.10.2014 tarih ve 29137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15.09.2014 tarih ve 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre;

A- Taşıtın aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin % 2’sini aşmayacaktır.

B- Şoför giderleri dahil yapılan bu ihalede aylık kiralama bedeli, (a) bendine göre tespit edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacaktır. Bu miktardan daha yüksek olan teklif birim fiyatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Maliye Bakanlığı’nın 9/4/2015 Tarihli ve 3518 Sayılı Mütalaasında, aylık kiralama bedeli hesabında yemek, yol, resmi tatil ücreti vb. giderleri de dahil yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının esas alınması, işveren maliyeti kapsamında yer alan sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası işveren payı (% 20,5) ve işsizlik sigortası işveren payı (% 2 ) ile işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderlerinin (% 4 ) ise idarelerce ayrıca ödenmesi gerektiğini mütalaa etmiştir.

Yakıt hariç şoförlü taşıt kiralanması hizmet alımlarında, aylık kiralama bedelinin kasko sigorta değerinin %2’si ile yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmaması gerektiği hüküm altına alınmıştır.