Kamu ihale mevzuatına göre aritmetik hata nedir?

Kamu ihale mevzuatı uyarınca aritmetik hata kavramının teklif edilen fiyatları gösteren birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda yapılan çarpım ve toplama hatalarını ifade ettiği, isteklilerce birim miktarlarda yapılan hataları veya değişiklikleri ifade etmediği anlaşılmaktadır.

Devam