Pazar, Haziran 16, 2024
Genel KonularHizmet Alımlarıİhale Dokümanı

Şartnamelerde çelişki veya farklılık olması halinde hangi şartnamedeki hükümler daha önceliklidir?

Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8’inci maddesinde

“8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi,
2) İdari Şartname,
3) Sözleşme Tasarısı,
4) Birim fiyat tarifleri (varsa),
5) Özel Teknik Şartname (varsa),
6) Teknik Şartname,
7) Açıklamalar (varsa)” düzenlemesi bulunmaktadır.

Söz konusu düzenlemeye ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralamasına göre işlem yapılması gerekmektedir.

 

Örnek Karar :

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No : 2018/010
Gündem No : 39
Karar Tarihi : 21.02.2018
Karar No : 2018/UH.II-460