Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Tebliğat

İsteklilerden belge istenilmesi durumunda, gün hesabı nasıl yapılır?

Mevzuat hükümleri gereği yapılan gün hesabı aşağıdaki gibidir.

16.08.2016 (Salı İş Günü Saat:14.02) Tebliğ tarihini izleyen günden itibaren,

1.Gün: 17.08.2016 (Çarşamba İş Günü)

2.Gün: 18.08.2016 (Perşembe İş Günü)

3.Gün: 19.08.2016 (Cuma İş Günü)

ÖRNEK KARAR :

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No : 2016/055
Gündem No : 61
Karar Tarihi : 12.10.2016
Karar No : 2016/UH.II-2527