Pazar, Haziran 16, 2024
Yapım İşleri

CE belgesi, yapım ihalelerinde yeterlilik kriteri olarak istenebilir mi?

Türk Standartları Enstitüsü’nün resmi web sitesinde CE işareti ile ilgili olarak ;

CE İşareti malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği’nin, 1985 yılında oluşturduğu “Yeni Yaklaşım” çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. CE İşareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği’nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. CE işareti; bir kalite simgesi olmayıp üzerine iliştirildiği ürünün ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı anlamına gelen ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir işarettir.” bilgisine yer verildiği görülmüştür.

Yukarıda yer verilen açıklama ve mevzuat hükmü birlikte değerlendirildiğinde, “CE işaretinin” üzerine iliştirildiği ürünün ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı anlamına gelen bir işaret olduğu, imalatçı tarafından ürüne/ambalaja/ilgili dokümana yapıştırıldığı, bir kalite simgesi olmadığı gibi, ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler kapsamında da değerlendirilemeyeceği, bu nedenle CE işaretinin bir yapım ihalesinde idari şartnamenin 7 nci maddesi kapsamında bir yeterlik kriteri olarak belirlenemeyeceği, ancak ihale konusu işin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılacak malzemenin taşıması gerektiği yönünde teknik şartnamede yer verilebileceği anlaşılmaktadır.

 

ÖRNEK KARAR :

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2011/038
Gündem No : 30
Karar Tarihi : 09.05.2011
Karar No : 2011/UY.I-1560